Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Λαογραφική συλλογή εκ του χωρίου Κάτω Μέλπεια επαρχίας Μεσσήνης νομού Μεσσηνίας

Λαογραφική συλλογή εκ του χωρίου Κάτω Μέλπεια επαρχίας Μεσσήνης νομού Μεσσηνίας

Αύξων αριθμός χειρογράφου: 627
Συλλογέας: Καλλιρρόη Γκότση του Ανδρέου
Έτος κατάθεσης εργασίας: 1969
Περίοδος συλλογής υλικού: Ιανουάριος 1969
Γεωγραφική Περιοχή: Πελοπόννησος - Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό: Κάτω Μέλπεια Μεσσήνης Μεσσηνίας
Πηγές: επιτόπια έρευνα
Τύπος Αντικειμένου: dl.folklore.notebooks.notebook [Εργασία]


Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:6915

Δεν υπάρχουν σχόλια: